LƯỚI THỦY TINH : GIA CỐ BỀ MẶT

Mã sản phẩm:
Mô tả:
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ:

Lưới thủy tinh dùng để gia cố chống thấm, bo góc, cạnh.

 

Các sản phẩm khác