Video Clip

Hướng dẫn thi công chống thấm sàn mái bằng sản phẩm (gốc acrylic) 3B-800

Hướng dẫn thi công chống thấm sân thượng, sàn mái, sê nô (gốc bitum) 3B-450

Hướng dẫn thi công chống thấm ngược, bể nước chứa, hố thang máy (gốc xi măng) 3B-210

Hướng dẫn thi công xử lý nứt bê tông bằng epoxy 3B-1400 và 3B-1401

Hướng dẫn thi công xử lý rò rỉ nước bằng polyurethane 3B-668;3B-668 & 3B-UF3000

Copyrights © 2020 All Rights. Design by SangtaoAds

0905663726

0906711633