Công Trình Tiêu Biểu

 

Chung cư 19 Cộng Hòa chống thấm nguyên tòa nhà 

 

Dragon City.xây dựng toàn bộ kết cấu tầng hầm tường vây

 

Phu My Hung shopping mall xử lý rò rỉ nước tầng hầm

 

 

Thảo Điền Pearl xử lý kết cấu cột

 

 

  Tòa nhà bảo gia xừ lý hố thang máy

 

 

Xử lý bể nước sinh hoat tai tòa nhà NOWZONE